Součinitel prostupu tepla

Plánujete rekonstrukci domu? Nebo stavíte či se chystáte zateplovat? Potom při studování postupů práce, materiálů a dodavatelů určitě narazíte na několik možná neznámých pojmů. Co je to rosný bod, tepelný odpor, tepelné ztráty či součinitel prostupu tepla? Dnes se zaměříme právě na součinitel prostupu tepla. Podívejte se, co nám udává? Proč je důležitý, kde ho najít popřípadě jako ho vypočítat?

Co je součinitel prostupu tepla

Při zateplování a vůbec plánování jakékoli stavby je součinitel prostupu tepla velice důležitým ukazatelem. V jednotkách W/(m2K) nám udává celkovou výměnu tepla mezi prostory, které jsou od sebe odděleny konstrukcí. Ukazuje vlastně, jaké má konstrukce tepelně izolační schopnosti. Je to fyzikální veličina, při výpočtech se označuje písmenem U.

Jak se vypočítá součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla se nejčastěji vypočítává podle výpisu materiálu, ze kterých se bude skládat konstrukce. Tak zjistíme i odhad spotřeby tepla na vytápění. Ve stavební literatuře můžeme najít tento vzoreček:

U = 1/(Rn+Rk+rN)

U = součinitel prostupu tepla, W/(m2K)

Rk = tepelný odpor konstrukce

Rn = normový odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu konstrukce, 0,13 m2K/W

rN = normový odpor při přetsupu tepla na venkovním povrchu konstrukce – 0,04 m2K/W

Na prostup tepla máme normu

Všichni, kdo se pohybují ve stavebnictví nebo provádějí zateplovací práce budov, musí podrobně znát normu ČSN 73 0540-2/2011, nazvanou Tepelná ochrana budov. Ta mimo jiné také udává požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Více můžete najít v následující tabulce, která je převzata z výše uvedené normy.

 

                                                                                                                                           Součinitel prostupu tepla

Un [W/(m2.K)]

Typ konstrukce                                                                                                      Požad.              Dopor.

  • Střecha plochá a šikmá do 45° včetně                                                       0,24                   0,16
  • Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace)                0,30                   0,20
  • Stěna vnější  lehká                                                                                         0,30                   0,20
  • Střecha strmá se sklonem nad 45° těžká                                                 0,38                   0,25
  • Strop/stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru                   0,60                 0,40
  • Strop/stěna vnější z částečně vytápěného k nevytápěnému prost.       0,75                 0,50
  • Strop s rozdílem teplot do 10 °C včetně                                                     1,05                 0,70
  • Stěna s rozdílem teplot do 10 °C včetně                                                     1,30                 0,90
  • Strop vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně                                              2,2                   1,45

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *